Hendrik Thoms, een Hannekemaaier uit Wehe

Franz Heinrich Wilhelm Thoms, geboren in Wijhe, Pruissen...
Verbaasd staar ik naar het leesscherm in het archief in Delft. Een microfiche van het bevolkingsregister in 1855, laat zien dat mijn overgrootvader geen Hendrik Thoms heet, zoals in de geboorteakte van zijn zoon Cornelis, maar een Duitse naam en van Duitse afkomst. Duits? Wij dachten eigenlijk allemaal dat onze familie uit Engeland kwam. Thoms, met t h! Zoals je het altijd moet spellen bij het opgeven van je naam. Maar Duits... niemand van onze familie wist iets van Duitse voorouders.
Ik heb als kind van gescheiden ouders - mijn moeder verliet mijn vader toen ik één jaar was - de familie van mijn vader niet veel meer gezien. Mijn vader gelukkig wel en ik was dan ook in het rijke bezit van twee vaders, drie oma's en drie opa's. En Thoms... opgegroeid bij mijn tweede vader heette ik tot ik ging trouwen, Pasman. Na mijn trouwen stak ik veilig over naar Van Tilburg. Zo hoefde ik niet te kiezen tussen mijn twee vaders.


Als ze in 1998 beiden zijn overleden komt mijn nieuwsgierigheid naar de familie Thoms weer terug. De familie van mijn vader. Mijn naam. Waar komen wij vandaan?
Het wordt het begin van een zoektocht die me heel snel over de grenzen van Nederland brengt. Mijn over-overgrootvader kwam als Hannekemaaier naar Holland en zijn vader emigreerde met de andere kinderen naar Noord-Amerika. Door zoeken, geluk en toeval heb ik ze allemaal gevonden: Onze 'Hof' in Duitsland met als vroegste gegeven 1646 en in Amerika; Illinois en Missourri, waar de anderen zijn 'gesetteld'.
Een rijke geschiedenis, die me deed zoeken naar het waarom van hun vertrek, naar de reden. Meestal was die: 'On the road for work'. Ook het vertrek van mijn grootvader als koloniaal naar Oost-Indië, armoede was meestal de drijfveer.
En... na het vastlopen van mijn onderzoek in Duitsland - na de vijfde generatie liep het spoor dood - kwam ik via allerlei omwegen tot de ontdekking dat deze Johan Heinrich Wilhelm Thomas eigenlijk Hencke heette, maar door in te huwen op de 'Hof' de naam van zijn vrouw 'Thomas' kreeg. Onze familienaam in de mannelijke lijn zou dus eigenlijk Hencke zijn...

Mieke van Tilburg-Thoms

Het boek is een gebonden uitgave, 490 pagina's en verkrijgbaar bij Boekhandel van Gennep, Oude Binnenweg te Rotterdam of

te bestellen door het overmaken van € 40,00 naar rek. 32 59 28 576 t.n.v. M. van Tilburg-Thoms ILL. te Rotterdam

voor verzenden € 7,50 extra overmaken. (binnen nederland)