Thoms-Thomas family
Geschiedenis in Duitsland - Westfalen

Waar komt onze familie Thomas vandaan?

 


 

In dit deel van Westfalen geldt het erfrecht van de jongste zoon.


Hendrik heet Franz Henrich Wilhelm en is de eerste zoon van Henrich Wilhelm Thomas en Anne Margarethe Marie Elisabeth Holste. Geboren op 10 maart 1817 en in de geboorteakte staat bij zijn vader; 'Der Landschaftsmann und Bauer zu No 5 in Barl, Henrich Wilhelm Thomas'.
Een geslacht van boeren, dat uiteindelijk teruggaat tot 1646 of nog vroeger? ..... en al sinds die tijd op de Hofstede No 5 in Barl woont. De moeder van Henrich, zoals hij waarschijnlijk werd genoemd, overlijdt in 1820 aan tuberculose en zijn vader hertrouwt twee jaar later met Anne Marie Christine Wilhelmine Hedemann. Hij krijgt nog 8 halfbroers en een -zusje.
De familielijn loopt terug, Henrich Wilhelm, de vader van mijn overgrootvader, is een zoon van Anne Marie Ilsaben Thomas en Johann Henrich Wilhelm Hencke. Hij wordt geboren in 1794 als derde kind in dit gezin en is 4 jaar als zijn vader overlijdt. Zijn vader was 'ingehuwd' op de Hofstede Thomas en noemde zich hierna Henrich Wilhelm Thomas. Op boerenhoeves of in zakelijke huwelijken was het heel gebruikelijk dat de man de naam van de vrouw aannam. Zo ook hier. Hencke werd Thomas maar ook Hartau wordt Thomas en waar dat Hartau weer vandaan kwam? Zijn vader heette Meier..... om de verwarring nog groter te maken, maar mijn boek vertelt er meer over. Een gepuzzel was het wel.

Hier werd het zoeken op de vrouwelijke lijn. Anne Marie Ilsaben is de tweede dochter van Johan Henrich Thomas. Drukte de bruidsschat te zwaar of werd hij zelf te oud? Geboren in 1733.... is hij 56 als zijn tweede dochter trouwt. Een eerste in leven blijvende zoon wordt pas geboren in 1777... het blijft gissen waarom Hencke introuwt op de Hoeve in 1789. Hij was de oudste zoon van de familie Hencke en op hun hoeve niet erfgerechtigd. Zijn jongere broer trouwt met een jonger zusje van Anne Marie Ilsaben Thomas, op dezelfde dag, en blijft op de Hencke-hoeve wonen, die er overigens nog staat.
Henrich Wilhelm's moeder hertrouwt in 1799 met J.Henrich Wilhelm Daniel Hartau uit Barnstorff die 7 jaar jonger is. Zij krijgen samen nog een zoon maar de kleine Henrich Wilhelm, als enige nog in leven zijnd kind uit het eerste huwelijk zal de erfgename blijven van zijn moeder en dus van de hoeve. Zijn moeder overlijdt ook, in 1803 en zijn stiefvader hertrouwt met de jongste zus van zijn moeder. Christine Wilhelmine Louise Thomas, geboren in 1784.
Henrich Wilhelm is dan pas 9 jaar en zijn stiefvader zal de boerderij beheren tot hij oud genoeg is. Hij krijgt nog 6 stiefbroertjes en -zusjes waarvan er een aantal heel jong weer overlijden.
Als H.Wilhelm's eerste zoon wordt geboren -mijn overgrootvader F. Henrich Wilhelm- is zijn stiefvader H.W.Daniel Thomas 'Hartau' getuige bij de doop, waaruit je op kunt maken dat de verstandhouding goed moet zijn geweest.
De families blijven beiden op de Hofstede Barl No.5 wonen. De vroegst vermelde voorouder tot nu toe is Johan Thomas uit 1645/46. Ik vind zijn naam op de 'Urbar' van 1682.
"No. 5 - Johan Thomas - oud 36 jaar." Deze 'Bauernhoff' No. 5 zal de plaats blijven waar de generaties Thomas opgroeien.
Rahden / Wehe, Gross Barl - Barl No. 5

Na de dertigjarige oorlog was er een enorm te kort aan boeren. Zij konden zich daarom vrij vestigen en als tegenprestatie moesten ze goederen en diensten leveren aan de landheer. Ongetwijfeld maakte Johan Thomas hier gebruik van.
Het gebied van de 'Thomas-Platz' zoals ze zeggen in Wehe, of eigenlijk 'Thooms-Platz', had een redelijk omvang. Het was een 'Halbspanner', halfspan. Een span met twee of drie paarden. (Er waren maar weinig Volspanner in deze omgeving.) Een kadasterkaart uit 1827 laat de percelen grond zien. Het grensde aan de oostzijde aan het Koninkrijk Hannover en het riviertje de Wickeride vormt de grens. 'Wilhelm Thomas No. 5' staat er geschreven in de percelen.
Er zijn behalve de stukken land, 7 gebouwen; de hoeve, stallen, schuren en een huurlingwoning.
De namen van de buren in de belendende percelen herken ik als doopgetuigen uit het kerkboek; Doepke van no. 7, Schaefer van no. 4, Hake, en Meier van no. 6.
De afhankelijkheid van de boeren van het Ambt Rahden, de mislukte oogsten, de bruidsschulden, en 'Weinkauf' brachten de boeren in grote zorgen.
De vrijmaking van de boeren na de oorlog met Napoleon laat nog lang op zich wachten in Rahden en veel boeren besluiten te vertrekken. De meesten in het geheim om zo hun schulden te kunnen ontlopen. Ze emigreren naar Amerika, het 'beloofde nieuwe land', en naar Holland dat al van oudsher in trek was voor de seizoensarbeid.
Onze familie deed beiden. F. Henrich W. kwam naar Holland en zijn vader met de 4 overgebleven kinderen emigreerden naar Amerika. De oudste zoons gingen in 1848 en 1851 en zijzelf vertrokken uiteindelijk in 1857.
In 1858 reist hun dochter na. In de passagierslijst vind ik haar bestemming, Missouri.... en wie weet gingen ze daar heen. Zij reisde als Magarethe Thoms, female servant, per schip van Bremen naar New Orleans.
Voorjaar 1857 komt er een andere familie op de Hofstede wonen. De familie Rose.

menu ................. Geschiedenis Delft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1